БОРБОРДУК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ТЕҢСИЗДИКТИН ЖАҢЫ ЧЕКТЕРИ
ИЗИЛДӨӨНҮН ЭКИНЧИ АЙЛАМПАСЫ
ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРУ
2020-жылы PaperLab изилдөө борбору «Сорос-Казахстан» Фондунун колдоосу менен «Борбордук Азия өлкөлөрүндө билим берүүдөгү теңсиздиктин жаңы чектери: көйгөйдү өлчөөдөн саясатты өзгөртүү» изилдөөсүнүн биринчи айлампасын өткөрдү. Изилдөөнүн натыйжаларынын бири болуп сапаттуу орто билимге жетүүдөгү теңсиздиктин индекси саналат, анын жыйынтыгы менен бул жерден таанышууга болот.

Изилдөөнүн экинчи цикли Индексти мектеп деңгээлине чейин тактоого жана тереңдетүүгө багытталып, анын жардамы менен эң мыкты окуу шарттары бар 10% мектептер менен эң начар 10% мектептердин ортосундагы теңсиздиктин тереңдигин өлчөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.
Документтер
Борбордук Азия өлкөлөрүндө билим берүүдөгү теңсиздиктин жаңы чектери: көйгөйдү өлчөөдөн саясатты өзгөртүү [биринчи цикл боюнча отчет]
Изилдөө Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын орто билим берүү системаларынын пандемия жана онлайн/дистанттык окутуу шарттарына ыңгайлашуусун изилдөө аркылуу Борбордук Азия чөлкөмүндөгү билим берүүдөгү теңсиздик көйгөйлөрү тууралуу билимди кеңейтүүгө шарт түздү ...
Сапаттуу орто билимге жетүүдө теңсиздиктин индекси [биринчи цикл боюнча отчет]
Индекс Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мектептериндеги окуу шарттарынын сапатын өлчөө жана салыштыруу куралы болуп саналат. Индекстин эсептөөлөрүнүн жыйынтыгы аймактагы өлкөлөрдүн билим берүү статистикасынын ачык маалыматтарына негизделген.
Аналитикалык баяндама: Өзбекстан
Өзбекстанда билим берүүдө теңсиздик бар жана аны төмөндөгү ар кайсы аспекттерде көрүүгө болот: Өзбекстандагы аймак же жердин тибине жараша окуучулардын окуудагы жетишкендиктериндеги айырмачылыктар, окуу шарттарындагы теңсиздик, өзгөчө билимге муктаж кыздардын жана балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендиги. Көйгөйдүн маанилүүлүгүнө карабастан, өзбек коомчулугунда билим ...
Аналитикалык баяндама: Таджикстан
Докладда Тажикстанда билим берүү теңсиздигине алып келген ар кандай факторлор: аймактардын социалдык-экономикалык абалы, жердин тиби, гендердик, инклюзивдик билим берүүнүн сапаты талкууланат. Билим берүү чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү тереңирээк талдоо үчүн окуу шарттары жөнүндө маалыматтарга жетүүнү камсыз кылуу, ошондой эле окутуунун натыйжаларын баалоо үчүн бирдиктүү инструментти иштеп чыгуу негизги ...
Изилдөө Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын орто билим берүү системаларынын пандемия жана онлайн/дистанттык окутуу шарттарына ыңгайлашуусун изилдөө аркылуу Борбордук Азия чөлкөмүндөгү билим берүүдөгү теңсиздик көйгөйлөрү тууралуу билимди кеңейтүүгө шарт түздү ...
Индекс Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мектептериндеги окуу шарттарынын сапатын өлчөө жана салыштыруу куралы болуп саналат. Индекстин эсептөөлөрүнүн жыйынтыгы аймактагы өлкөлөрдүн билим берүү статистикасынын ачык маалыматтарына негизделген.
Аналитикалык баяндама: Өзбекстан
Өзбекстанда билим берүүдө теңсиздик бар жана аны төмөндөгү ар кайсы аспекттерде көрүүгө болот: Өзбекстандагы аймак же жердин тибине жараша окуучулардын окуудагы жетишкендиктериндеги айырмачылыктар, окуу шарттарындагы теңсиздик, өзгөчө билимге муктаж кыздардын жана балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендиги. Көйгөйдүн маанилүүлүгүнө карабастан, өзбек коомчулугунда билим ...
Аналитикалык баяндама: Таджикстан
Докладда Тажикстанда билим берүү теңсиздигине алып келген ар кандай факторлор: аймактардын социалдык-экономикалык абалы, жердин тиби, гендердик, инклюзивдик билим берүүнүн сапаты талкууланат. Билим берүү чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү тереңирээк талдоо үчүн окуу шарттары жөнүндө маалыматтарга жетүүнү камсыз кылуу, ошондой эле окутуунун натыйжаларын баалоо үчүн бирдиктүү инструментти иштеп чыгуу негизги ...
Команда