ҚЫТАЙДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАТЫСУЫ ҚАЛАЙ
ҚАБЫЛДАНАДЫ
ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ
Бұл ғылыми жобаның мақсаты – Қазақстанда жұмыс істейтін қытайлық компаниялардың корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігінің әлеуметтік және экологиялық өлшемдеріне ерекше назар аудара отырып, қарапайым қазақстандықтар арасында Қытайдың Қазақстандағы іс-әрекеттеріне көзқарасы туралы қалыптасқан түсінікті тереңдету.
Жобаның негізгі идеясы – қазақстандық қоғамда және барлық деңгейдегі билік өкілдері арасында Қытайға қатысты түсініктер мен стереотиптердің Қытайдан келген компаниялармен және инвестициялармен нақты өзара әрекеттесу кезінде қалай көрініс табатынын зерттеу.

Тереңдетілген зерттеулер арқылы біз Қытайдың Қазақстандағы қоршаған ортаға және қоғаммен қарым-қатынасқа әсері туралы әртүрлі әңгімелер мен мифтерді деконструкциялау арқылы қоғамдық пікірді өлшеудің шеңберінен шығуды мақсат етеміз.
ҚҰЖАТТАР
«Қытайдың Қазақстандағы тіршілігі туралы түсініктерді ашу: басқару, әлеуметтік және экологиялық өлшемдер» аналитикалық есеп
Есепте «Белдеу және жол» бастамасы аясында Қытайдың Қазақстандағы қатысуы туралы кабинеттік және далалық зерттеулердің нәтижелері, сондай-ақ стейкхолдерлер үшін ұсыныстар мен ұсынымдар қамтылған.
«ESG күн тәртібі және Қазақстандағы инвестиция: "Белдеу және жол" аясындағы қытайлық инвестициялық жобалары бойынша кейс-стади» аналитикалық хаттама
Құжат Қазақстанда ESG-инвестициялау қағидаттарын енгізу ерекшеліктеріне арналған. Сонымен қатар, шетелдік инвесторлармен жұмыс істеудің тәсілдері мен практикалық шараларын өзгерту бойынша ұсыныстарды қамтиды.
«Қазақстандағы "Белдеу және жол" инвестициялық жобаларының қоршаған ортаға әсері және жергілікті қауымдастықтың қатысуы» аналитикалық хаттама
Жазбахатта қытайлық инвестициялық жобалардың экологиялық жауапкершілік қағидатын іске асыру ерекшеліктері және жергілікті қауымдастықты шешім қабылдау үдерісіне тарту тәжірибесі мен мүмкіндіктері зерттелді.
«Қытайдың Қазақстандағы тіршілігі туралы түсініктерді ашу: басқару, әлеуметтік және экологиялық өлшемдер» аналитикалық есеп
Есепте «Белдеу және жол» бастамасы аясында Қытайдың Қазақстандағы қатысуы туралы кабинеттік және далалық зерттеулердің нәтижелері, сондай-ақ стейкхолдерлер үшін ұсыныстар мен ұсынымдар қамтылған.
«ESG күн тәртібі және Қазақстандағы инвестиция: "Белдеу және жол" аясындағы қытайлық инвестициялық жобалары бойынша кейс-стади» аналитикалық хаттама
Құжат Қазақстанда ESG-инвестициялау қағидаттарын енгізу ерекшеліктеріне арналған. Сонымен қатар, шетелдік инвесторлармен жұмыс істеудің тәсілдері мен практикалық шараларын өзгерту бойынша ұсыныстарды қамтиды.
«Қазақстандағы "Белдеу және жол" инвестициялық жобаларының қоршаған ортаға әсері және жергілікті қауымдастықтың қатысуы» аналитикалық хаттама
Жазбахатта қытайлық инвестициялық жобалардың экологиялық жауапкершілік қағидатын іске асыру ерекшеліктері және жергілікті қауымдастықты шешім қабылдау үдерісіне тарту тәжірибесі мен мүмкіндіктері зерттелді.
ДЕРЕКҚОР
Бұл анықтама Қытайдың Қазақстанмен және Орталық Азияның басқа елдерімен өзара әрекеттесуін зерттейтін әйел зерттеушілер мен зерттеушілер туралы жалпыға қолжетімді ақпаратты қамтиді.
Бұл үнемі жаңартылып отыратын құжатта Қытайдың Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасы туралы кітаптарға, академиялық мақалаларға, баяндамаларға және басқа да материалдарға сілтемелер жинақталған.
Трекерде бірнеше ресми дереккөзге сәйкес «55 жобаның» ішінен Қазақстандағы «Белдеу және жол» аясындағы инвестициялық жобалар бағдарламасы туралы ақпарат бар.
ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫНЫҢ ТОБЫ