Новости

Making New Experts: открыт новый набор

Анонсы
Исследовательский центр PaperLab в партнерстве с The National Endowment for Democracy (NED) запускает набор участниц и участников в третий поток проекта Making New Experts. 

Проект создан для поддержки исследовательниц и исследователей, у которых есть запрос на повышение собственной публичности, расширение своей аудиторию. Цель проекта – повышение потенциала исследовательского сообщества в области социальных и гуманитарных наук в качестве публичных эксперток и экспертов, а также продвижение ценностей профессионализма, прозрачности и открытого диалога в медийном пространстве.

В течение 8 месяцев участницы и участники пройдут ряд тренингов, направленных на развитие навыков коммуникации, повышение компетенций в области публичного позиционирования в интернете, научатся взаимодействовать с медиа, узнают об особенностях подготовки материалов для СМИ. 

Уникальным компонентом проекта является менторская поддержка, с помощью которой участницы и участники составят собственные коммуникационные стратегии, будут работать над сообщениями для широкой аудитории.

Результатами проекта станут не только сотни публикаций в соцсетях и десятки статей и интервью в СМИ, но и, в первую очередь, появление в публичном поле новых лиц, обогащение дискуссии о социально-политическом развитии Казахстана.

Подача заявок открыта до 21 ноября.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на странице проекта Making New Experts.


Making New Experts: өтінімдерді қабылдау ашық

PaperLab зерттеу орталығы The National Endowment for Democracy (NED) ұйымымен серіктестікте Making New Experts жобасының үшінші маусымына қатысушыларды іріктеуді бастайды.

Жоба өзінің жариялынымдарын арттыруға, аудиториясын кеңейтуге сұранысы бар зерттеушілерді қолдау үшін жасалған. Жоба мақсаты – әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы жас зерттеушілерді қоғамдық сарапшылар ретінде тәрбиелеу және кәсібилік, айқындық, әрі ашық диалог құндылықтарын дәріптеу.

Қатысушылар 8 ай бойы коммуникациялық дағдыларды дамытуға, ғаламторда қоғамдық позицияны анықтаудағы құзыреттілікті арттыруға бағытталған бірқатар тренингтерден өтеді, БАҚ-пен өзара әрекеттесуді үйренеді, БАҚ үшін материалдарды дайындау ерекшеліктерімен танысады.

Жобаның ерекшелігі тәлімгерлік қолдау болып табылады, оның көмегімен қатысушылар өздерінің коммуникациялық стратегияларын құрастырады, кең аудиторияға арналған хабарламалармен жұмыс істейді.

Жобаның нәтижесі әлеуметтік желілердегі жүздеген жарияланымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарындағы ондаған мақалалар мен сұхбаттар ғана емес, ең алдымен қоғамдық ортада жаңа тұлғалардың пайда болуы және Қазақстанның әлеуметтік саласының дамуы туралы пікірталастың байытылуы болмақ. 

Өтініштер 21 қарашаға дейін қабылданады.

Қосымша ақпаратты Making New Experts жобасы бетінен табуға болады.