Өнім берушілердің іріктеуі бойынша ашық конкурс туралы хабарландыру

01.01.2021 АНОНСЫ
«PaperLab» қоғамдық қоры «Орта Азия елдеріндегі білім теңсіздігінің жаңа қырлары: мәселені зерттеу және білім саясатын өзгерту» зерттеу жобасының медиа-сүйемелдеуін ұйымдастыру және адвокаттық науқанын іске асыру бойынша өнім берушіні іріктеу бойынша ашық конкурс туралы хабарлайды.

Медиа-сүйемелдеу аймақтағы білім берудің маңыздылығы мен әлеуметтік теңсіздікті қысқартуы туралы пікірталасты бастауға мүмкіндік бере отыра, сондай-ақ пандемия тудырған сын-тегеуріндер мен мүмкіндіктерді ескере отырып, білім беру жүйесін қалай дамыту туралы жаңа идеяларды жинақтауға ықпал ететін болады. Оған қоса, медиа-сүйемелдеу негізгі қоғамдық игіліктердің бірі ретінде білімге қол жеткізу мүмкіндіктерін теңестіру бойынша ұсыныстарды ілгерілету бойынша адвокаттық науқан жүргізуге мүмкіндік береді.

Конкурс техникалық тапсырмада сипатталған критерийлерге сәйкес келетін қазақстандық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар үшін ашық.

Қызметтер тізімі:
Коммерциялық ұсыныстарыңызды қызметтеріңіздің құнын көрсете отырып, 2021 жылғы 10 қаңтарға дейін мына электрондық мекенжайға жіберіңіз: info.paperlab@gmail.com.
UPD: «Орта Азия елдеріндегі білім теңсіздігінің жаңа қырлары: мәселені зерттеу және білім саясатын өзгерту» зерттеу жобасының медиа-сүйемелдеуді және адвокаттық науқанын ұйымдастыру үшін өнім берушіні іріктеу бойынша ашық конкурс тәмамдалды. 2021 жылдың 10 қаңтарында күннің соңына дейін біз бірнеше коммерциялық ұсыныстар алдық. Конкурстық комиссия көрсетілетін қызметтер спектріндегі құн мен тәжірибенің ең үздік үйлесімділігіне сүйене отырып, өнім берушіні іріктеп алды.

Объявление об открытом конкурсе по отбору поставщика услуг

Общественный фонд «PaperLab» объявляет об открытом конкурсе по отбору поставщика услуг по организации медиа-сопровождения и реализации адвокационной кампании проекта "Новые грани образовательного неравенства в странах Центральной Азии: от измерения проблемы к изменениям политик"».

Медиа-сопровождение позволит начать дискуссию о важности образования в сокращении социального неравенства в регионе, а также будет способствовать генерированию новых идей о том, как развивать систему образования с учетом вызовов и возможностей, созданных пандемией. Кроме того, позволит провести адвокационную кампанию по продвижению рекомендаций по выравниванию возможностей доступа к образованию как к одному из ключевых общественных благ.

Конкурс открыт для казахстанских коммерческих и некоммерческих организаций, соответствующих описанным в техническом задании критериям.

Перечень услуг:
Высылайте ваши коммерческие предложения с указанием стоимости ваших услуг по электронному адресу: info.paperlab@gmail.com не позднее 10 января 2021 года.
UPD: Открытый конкурс по отбору поставщика услуг для организации медиа-сопровождения и адвокационной кампании проекта "Новые грани образовательного неравенства в странах Центральной Азии: от измерения проблемы к изменениям политик"» закрыт. До конца дня 10 января 2021 года мы получили несколько коммерческих предложений. Конкурсная комиссия отобрала поставщика, исходя из наилучшего сочетания стоимости и опыта в спектре запрашиваемых услуг.